GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning
GDPR trädde i kraft fr.o.m 25 maj 2018.


GDPR ställer högre krav på hur vi som företag hanterar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter till att påverka hanteringen. Vi på Odenplans Naturhälsa sätter din personliga säkerhet och integritet främst och följer strikt GDPR i vår hantering av dina personuppgifter.


Odenplans Naturhälsa drivs av klinikchef Ulrika Sunnerheim-Dahlman-USD Consulting Sweden AB. Samtliga terapeuter verksammma på Odenplans Naturhälsa är oberoende egna företagare vilka bedriver sin verksamhet juridiskt helt separerade från varandra. Detta innebär att det inte utan samtycke från dig som registrerad, finns någon gemensam hantering av personuppgifter.


Innehållet i denna informationsfolder beskriver den allmänna policy för GDPR som vi på Odenplans Naturhälsa följer. Därav nämns inga namn eller kontaktuppgifter på ansvarig terapeut i denna allmänna text. Du kan hitta aktuella kontaktuppgifter till just din terapeut i den gemensamma broschyren för Odenplans Naturhälsa, eller på vår hemsida.


Vår gemensamma integritetspolicy innebär :

  • Du kan få utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta din terapeut eller besök vår hemsida; www.odenplansnaturhalsa.se
  • Du kan alltid på begäran få ta del av de personuppgifter vi registrerat att, samt även få dem rättade eller raderade. (Observera att radering av dina personuppgifter kan göra de svårt att för oss att tillmötesgå vårt åtagande.)
  • Din terapeut lagrar personuppgifter om dig som kund i ett säkert bokningssystem samt i en kundjournal som båda uppfyller höga krav på it-säkerhet och naturligtvis gällande lagstiftning. Vidare så är all digital kommunikation innehållande känsliga personuppgifter alltid krypterad.
  • När du lämnat ditt samtycke om personuppgiftsbehandling har endast den anlitade terapeuten tillgång till informationen. Om du vill framföra klagomål, radera eller rätta en personuppgift osv, ombeds du kontakta berörd terapeut. Är du inte nöjd kan du också framföra klagomålen direkt till Datainspektionen som är det kontrollorgan i Sverige som hanterar ärenden gällande personuppgiftshantering. www.datainspektionen.se
  • Du har rätt att begära ut dina personuppgifter samt data och analyser du själv lämnat eller bidragit till, d v s det som kallas ”dataportabilitet”.
  • Dina personuppgifter samt din kundjournal lagras och förvaras säkert hos oss från och med vi registrerat dem och sedan under den tid som är adekvat för behandlingsperioden och den tjänst terapeuten utför. Viss personuppgiftshantering regleras även av bokföringslagen. All personuppgiftshantering är dock alltid tidsbegränsad.
  • Du som kund har alltid rätt att begära att få dina data raderade. (Observera att en radering av personuppgifter kan göra de svårt att för oss att tillmötesgå vårt åtagande.)
  • Din terapeut behandlar alltid persondata, känsliga personuppgifter och journaler under strikt sekretess och delar aldrig någon form av personuppgifter till tredje part (samarbetspartner) om inte du som registrerad uttryckligen godkänt detta vid exempelvis extern konsultation/behandling. Vi ställer samma krav på våra medicinska samarbetspartner beträffande personuppgiftsbehandling och GDPR som vi gör på oss själva. Bland annat så avidentifieras alltid personuppgifter vid sådana tillfällen.
  • Har du frågor eller synpunkter om hanteringen av dina personuppgifter så går det alltid bra att kontakta den terapeut du anlitat på Odenplans Naturhälsa. Du kan hitta aktuella kontaktuppgifter till just din terapeut i den gemensamma broschyren för Odenplans Naturhälsa, eller på vår hemsida; www.odenplansnaturhalsa.com


För mer information se; www.datainspektionen.se

Sammanfattningsvis är det vår strävan och ambition att du som kund hos Odenplans Naturhälsa skall känna dig helt trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Jag samtycker till att Odenplans Naturhälsa får tillgång till min email så att de kan sända mig begärd information. För mera information, se vår integritetspolicy där det anges var, hur och varför vi lagrar information om dig.