Behandlingar


Våra terapeuter erbjuder dig ett mycket brett utbud av olika behandlingsmetoder.


HÄLSOANALYSER

Matsmältning, hormoner, toxisk belastning, mineralbalanser, fettsyrabalanser, dolda födoämnesallergier, överkänsligheter, matintoleranser, DNA-testning, mikrobiom, parasiter, candida m.fl.  och erbjuder ett brett utbud av olika funktionsmedicinska analyser. Terapeuter:

  Terapeuter: Ulrika Sunnerheim-Dahlman,  BEHANDLINGAR


  Akupunktur

  Med pulsdiagnostik testas kroppens energikvalitet. Behandlingar av olika punkter med nålar för att balansera eller lyfta fram energikvaliteten. Även öronakupunktur utförs som motsvarar fot-zonterapi.

  Andning (lär dig andas rätt) 

   Lär dig hitta tillbaka till Din naturliga andning och utnyttja din andningspotential bättre. Kursen vänder sig både till personer med andningsrelaterade besvär och personer som vill få ökad energi och kraft.

  Terapeut: Wiveca Findahl.


  Ayurvedisk behandling

  Mer info inom kort.

  Terapeut: Tejal Athavle-Lamaye


  Bindvävsmassage 

  Massagens “Rolls Royce”. Ger via nervsystemet en djupverkan i form av ökad blodcirkulation, värmekänsla, muskelavspänning, smärtlindring samt ökad rörelseförmåga. Är lämplig vid muskelspänningar, smärta, efter skador eller operationer, inaktivitet och olika sjukdomstillstånd.

  Terapeut Wiveca Findahl och Tomas Hellman.


  DORN (mjuk behandling där den behandlande själv hjälper till med korrigeringen)

  Terapeut Tomas Hellman


  EFT - ”Tapping ” ”En enklare väg till förändring”

  EFT, Emotionell Freedom Technique, som också kallas Tapping, är en effektiv metod och behandling av problem såsom fobier, oro och smärta. Du kan använda EFT för att förbättra dina relationer, både hemma eller på jobbet samt för stressahantering i din vardag. EFT är vår Emotionella Förbandslåda alla kan lära sig använda i sin vardag för att komma ner i varv samt ge oss ett effektivt verktyg för personlig utveckling.

  Terapeut: Ann-Sofi Hellmer


  Emi – En ögonrörelseterapi som hjälper till att bearbeta trauma.


  Energimassage – En massageform som är energigivande och utförs på en specialstol med kläderna på.


  Fibromassage. Massage är en av de bästa metoderna för att ge smärtlindring. Medicinsk Fibromassage är en speciellt anpassad, mycket skonsam massagemetod som utvecklats under nittiotalet i syfte att hjälpa personer med kronisk smärta. Fibromassage bör även kombineras med en sund kost och näringstillskott som stödjer hälsa och har naturliga inflammationsdämpande egenskaper.


  Fytoterapi – örtterapi. Örtmedicin (fytoterapi) är den äldsta och allra mest beprövade läkekonsten. Intresset för örtmedicin har kraftigt ökat de senaste åren både hos allmänheten och hos forskare. Genom det allmänna intresset av användandet av örtmedicin behöver patienter vägledning och råd. Fytoterapeuten arbetar genom diagnos att hitta rätt medel och dosering för behandling.


  Homeopati.

  Homeopati är ett eget medicinskt system som bygger på att stötta kroppens egna läkande krafter och uppnå tillfrisknande. Homeopati finns i hela världen och i många europeiska länder både på sjukhus och på universitet. I många av EU:s länder ingår homeopati i det vanliga sjukvårdssystemet med egna professurer.

  Terapeut: Tarja Arvinen Ljungqvist


  Hypnosterapi
  En av världens äldsta terapi former och ett helt naturligt tillstånd där vi har möjlighet att påverka och förändra hur vi upplever vår värld och människorna i vår omgivning. För stress hantering, ökad förståelse och förlåtelse för oss själva och andra. Att förverkliga sig själv och nå sin potential, sina mål och drömmar på ren och skär vilja kan vara svårt, men med hjälp av hypnos och tillgång till vårt undermedvetna låter resultaten inte vänta på sig.

  Terapeut: Ann-Sofi Hellmer


  Klassisk massage Behandlingen ger avslappning, energi och balans samt ökar cirkulationen, dessutom stimuleras olika organ och funktioner via huden. Denna metod innehåller de klassiska greppen: effleurage, petrissage, friktioner och tapotement. Massagen kan anpassas från mjuk avslappnande massage till tuff sportmassage

  Terapeuter: Wiveca Findahl, Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  Kinesologi

  Kinesiologi och manuell muskeltestning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

    Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.
  © copyright av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm 1987-2019.
  Terapeut: Lena Fjällman  Kiropraktik

  Kiropraktorer är specialiserade på neuromuskuloskeletala besvär. Vi behandlar ofta ryggsmärtor, diskbråck, ischias, nack- och axelsmärtor, frusen axel, huvudvärk, yrsel, käkar, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Behandlingen i sig innehåller diagnostik, kiropraktisk justering samt eventuella rehabiliterande och förebyggande övningar för att göra en långsiktig behandlingsplan.

  Terapeut: Christopher Falk  Lotorpsmetoden/Andningsmassage/Thoracal mobilisering 

   Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på massage av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal. Metoden är lämplig vid:

  astma och astmaliknande symptom
  doftallergier av olika slag
  problem med stress, svårt att få luft, panik, ångest
  svår hosta, problem med slem
  KOL-sjukdom

  Även multipla symptom beskrivs enligt följande; yrsel, dimsyn, huvudvärk, stickningar i fingrarna, ögonirritation, symptom från magen, kalla händer och fötter.

  Terapeut: Wiveca Findahl.


  Lymfflödesmassage  Med manuellt lymfdränage stimuleras lymfbanorna att arbeta bättre med exempelvis bortförsel av slaggprodukter och motverkar svullnadskänsla i kroppen.

  Terapeut: Ulrika Sunnerheim-Dahlman.  Magnetenergimassage Japansk avslappnande och stimulerande metod, där rygg och nacke bearbetas med två energigivande teknologier.

  Terapeuter: Ulrika Sunnerheim-Dahlman, Wiveca Findahl.


  PNF mot muskelrelaterade besvär Med hjälp av frågor, kroppsläsning och muskel- och palpationstester kommer vi fram till vilka muskler som behöver behandlas. Behandlingen sker med massage, spänningsbehandling, behandling av triggerpunkter och muskeltöjningar. Efter avslutad behandling ges träningsråd och hemprogram.

  Terapeut: Wiveca Findahl.


  Reflexologi. Vidareutvecklad form av zonterapi där reflex-zonsystem över hela kroppen kan behandlas.

  Terapeut: Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  Revolving Utifrån en analys av kroppshållningen arbetar vi med denna djupgående massageform där man påverkar bindvävshinnorna runt musklerna och djupa muskelgrupper i syfte att korrigera obalanser mellan muskelgrupper, frigöra andningen och förbättra kroppshållningen mm.

  Terapeuter: Wiveca Findahl och Tomas Hellman.


  SCS mot dysfunktioner i rörelseapparaten Tekniken används oftast vid rygg- och nackbesvär. Den går ut på att identifiera s.k. “tenderpoints”, som uppstår vid muskelspänningar och led-dysfunktioner. Genom att åstadkomma maximal avslappning i det drabbade området, tillåts drabbade muskler att slappna av och man får spänningen/dysfunktionen att släppa.

  Terapeuter: Wiveca Findahl och Tomas Hellman.


  Stresshantering I kursen blandas föreläsning, hemövningar och erfarenhetsutbyte. Vi arbetar med moment som, fysisk avslappning, mental avslappning, jag-styrketräning, målprogrammering, attitydträning, humor skratt och glädje, i syfte att stärka den egna förmågan till avspänning och återhämtning och att i förlängningen bättre få kontroll och styrning av sin tillvaro och minska stressen.

  Terapeut: Wiveca Findahl.


  Zonterapi Hela kroppen finns representerad i fotens reflex-zonsystem. Metoden är på samma gång diagnostiserande och behandlande. Kroppens enastående självläkande förmåga stimuleras. Hela kroppen finns representerad i fotens reflex-zonsystem. Metoden är på samma gång diagnosticerande och behandlande. Kroppes enastående självläkande förmåga stimuleras. Se bild

  Terapeut: Ulrika Sunnerheim-Dahlman.


  SAMTAL


  Coaching.

  Med en personlig coach ser du dina möjligheter och har möjlighet att hitta din fulla potential. Du går från tanke till handling. Coaching fungerar lika bra i din yrkesroll som i ditt privatliv.


  Kognitiv Psykoterapi 

  Kognitiv Psykoterapi är en verkningsfull metod mot både emotionella problem och djupare kliniska symptom. Metoden bygger på ny modern klinisk forskning om människan, existentiell filosofi, humanistisk psykologi samt en hel del österländskt inflytande.

  Kognitiv kommer från latinska cognitus = kunskap. I samtalen får man mer kunskap om sig själv, vilka eventuella emotionella mönster som präglar en person, mer kunskap om både sig själv, andra och omvärlden. Utifrån den nya kunskapen kan man agera annorlunda och relatera till sig själv och sin omgivning på ett mer harmoniskt sätt. Man bygger upp sin egen psykologiska “verktygslåda” för att bli väl rustad att ta itu med livets realiteter. Bara samtal i sig själv har kort förändringspotential. En bra terapi handlar om att känna, tänka och agera på nya sätt. Det är i handling som vi förändras och befäster
  vår utveckling och process framåt.


  Personlig utveckling 

   Samtal, bildterapi, healing för att integrera kroppslig och själslig läkning.

  Terapeut: Wiveca Findahl.


  Psykodynamisk samtalsterapi – En samtalsmetod som fokuserar på relationer och känslor.


  Psykosyntes

  En samtalsterapi på frammarsch. Psykosyntes är en modern och effektiv samtalsterapi som fokuserar på det friska och starka i människan. Vi bygger framåt med fokus på växande, men blickar också tillbaka på de ögonblick och miljöer som format oss.

  Psykosyntesen är en i högsta grad praktisk psykologi. Den får oss inte bara att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan hjälper oss också att hitta nya tanke- och handlingsmönster. Under terapin använder vi en rad tekniker som senare blir till värdefulla redskap i klientens vardag. Psykosyntesens mål är att etablera en hälsosam kontakt mellan medvetandet och det omedvetna. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och bättre styra över våra liv. För mer information om samtalsterapi i psykosyntes, kontakta någon av våra Psykosyntes-terapeuter på Odenplans Naturhälsa.


  Psykoterapi

  Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra. Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren och den som behandlas. Utifrån en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen, liksom om ramar som till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas. 

  Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin. Variationerna beror bland annat på att de utgår från olika grundmodeller och antaganden om människans normala utveckling och om hur störningar och avvikelser uppkommer, hålls vid liv och behandlas.

  Individualterapi är den vanligaste formen av psykoterapi och är inriktad mot såväl vuxna som mot barn och ungdomar.  Dessutom finns gruppterapi liksom par- och familjeterapi.

  Terapeuter:Karin Gerling, Maria Lagerlöf


  AuraTransformation™ är en permanent och genomgripande utveckling av ditt personliga medvetande som ger dig större utstrålning, handlingskraft och intuition. AuraTransformation™ löser inte dina problem men ger dig kraft och energi att påverka din situation.

  Terapeut: Ann-Sofi Hellmer


  Mental träning, personlig utveckling  Metoden har till syfte att förbättra det mentala immunförsvaret, ge en ökad självinsikt och tilltro till den egna förmågan, ge en verktygslåda för att bättre hantera tillvaron. Metoden följer professor Lars-Eric Uneståhls koncept för mental träning.

  Terapeut: Wiveca Findahl.


  SCREENING


  Wellness Screening är den senaste uppgraderade versionen av Ess-Teckscannern, vilket är en kroppsscanning med modern evidensbaserad teknologi.
  Denna effektiva Wellness-Medical-Screening ger på några minuter en fysiologisk panel, bestående av 40-60 olika biomarkörer som är mätbara indikatorer på ett biologiskt tillstånd.

  Screeningen hjälper dig förstå din hälsostatus och därmed vilka optimala livsstilsråd, kost- och träningsprogram som kan ge bäst effekt, samt rekommendationer om lämpliga kosttillskott.

  Biomarkörer som bl.a. ingår:

  • Hjärta- och cirkulation

  • Kväveoxid – Endotel funktion

  • Stress – Autonoma nervsystemet

  • Kroppssammansättning

  • Syremättnad, VO2 max

  • Insulin resistans

  • Låg-gradig kronisk inflammation

  • Hjärnan – (serotonin, dopamin och noradrenalin)

  • Matsmältningssystem

  • Neuropati (sudomotor funktion)

  • PH balans, oxidativ stress

  • Metabolism – Sköldkörtel

  • Lever/Njure

  Terapeuter: Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  Monicor MR

  Ett system för hälsokontroll och behandling ”Monicor MR” öppnar helt nya möjligheter. Under 4 minuters scanning får du fram hela kroppens och alla organs funktionella tillstånd samt kroppens stressnivå.


  Monicor MR läser in frekvenser  och bioresonans från hela kroppen – alla organ, kroppsdelar och mikroorganismer som parasiter, bakterier och virus– analyserar dessa genom att jämföra med normala värden och visar sedan hälsotillståndet. Om det finns avvikelser från normvärden, så kan apparaten korrigera frekvenserna samt förbättra eller återställa fysiska organ och kroppsdelar.

  Terapeut: Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  KOST OCH NÄRING

  Utifrån analyser, samtal och frågeformulär skräddarsyr vi kost- och näringsprogram. Ofta förekommande analyser är:

  Dolda födoämnesallergier/matintoleranstest (ImuPro, BioTec)

  Hårmineralanalys (Trace Elements)

  Fettsyreanalys  (Artic Med)

  Organix Comprehensive

  CSAPx2 avföringsanalys

  Terapeuter: Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  Födoämnesallergi. 

  Nyttig mat kan göra dig sjuk! En ImuPro-analys ger information om typ III födoämnesallergi och dess effekter på hälsan. Individuellt anpassade näringsråd ges med hjälp av unikt allergitest. Många forskare ser idag kopplingar mellan typ III födoämnesallergi och hälsoproblem som till exempel:


  kroniska mag- och tarmbesvär
  hudsjukdomar som neurodermatit och psoriasis
  ledvärk och reumatiska besvär
  kronisk trötthetssyndrom
  fibromyalgi
  diabetes typ II (åldersdiabetes)
  fetma och sjuklig fetma


  Hur kan ImuPro hjälpa dig? Det lömska med typ III födoämnesallergi är att den ofta inte ens upptäcks. Huvudsakligen beror det på att symtonen visar sig först 8-72 timmar efter födointaget. Därför är det till exempel möjligt att mag- tarmbesvären på fredagen orsakas av något man åt på onsdagen! Läs mer www.imupro.se

  Terapeuter: Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  Funktionsmedicinska analyser. Matsmältning, hormoner, toxisk belastning, mineralbalanser, fettsyrabalanser, dolda födoämnesallergier, överkänsligheter, matintoleranser, DNA-testning, mikrobiom, parasiter, candida m.fl.

  Terapeuter: Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  Näringsterapi

  Skräddarsydda kostråd för individuell vitamin- och mineralterapi, fettsyror, aminosyror och probiotika m.m. Olika faste- och reningsprogram.

  Terapeuter: Ulrika Sunnerheim-Dahlman


  Kosttillskott

  Högkvalitativa kosttillskott från de främsta leverantörerna på marknaden.

  Terapeut: Ulrika Sunnerheim-Dahlman. Se även nätbutik


  Hårmineralanalys  Ett av de främsta hälsoanalyserna vi använder. En individuell analys av Ditt vitamin- och mineralbehov samt ämnesomsättning. Innehåller även individuella kostråd. Ger Dig information om mineralstatus, ev. giftiga metaller/mineraler, talar om vilken ämnesomsättningstyp man är, kostråd samt ett skräddarsytt kosttillskottprogram.

  Terapeut: Ulrika Sunnerheim-Dahlman.
  unsplash