Terapeut Tarja

Kontakt och bokning

070-696 12 80
info @ alta-medica.se
www.alta-medica.se


Tidsbokning :vänligen ring eller maila.

Välkommen till

Tarja Arvinen Ljungqvist

Aukt. Klassisk Homeopat KHY och
Dipl. Näringsrådgivare


Jag är auktoriserad homeopat i KHY (Klassiska Homeopaters Yrkesförbund) och har lång erfarenhet av klassisk
homeopati och alternativa behandlingar med mångårig
utbildning både i Sverige och utomlands.


Jag är även diplomerad näringsrådgivare, och håller
föreläsningar i ämnet.


Både akuta och kroniska besvär behandlas på mottagningen.
I verksamheten ingår också kost-, närings- och dietrådgivning,
samt möjlighet till vägledande samtal för din hälsa.
Patienter tas emot på svenska, engelska och finska.


* * * 

 

Homeopati handlar om att  stärka individens eget försvar. Enligt homeopatins synsätt är en sjukdom med sina symtom ett uttryck för en obalans eller rubbning hos individen. Om kroppens eget försvar är tillräckligt starkt klarar människan att återfå balansen och bli frisk. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp och stimulans för att återfå balansen och bli frisk.


Läs mer >